Fietsroute De Onlanden

A 31 km cycling tour guide in Dutch in Paterswolde featuring 13 highlights.
This guide is free.

Open in App or get the app or donate and get this guide!

Guide Description

De Onlanden bestaat uit bosjes, houtwallen, ruige graslanden en sloten vol met waterviolier en dotterbloem. Het gebied is volop in ontwikkeling. Dit natuur- waterbergingsgebied ligt aan de voet van de stad Groningen en is een aaneengesloten natuurgebied van circa 3.500 voetbalvelden groot. Het herbergt vele vogelsoorten, zoals bijvoorbeeld de zilverreiger en de roerdomp. Ook de otter heeft zijn weg naar dit gebied al gevonden.

3.7 stars - based on 6 reviews

Start Point

Helmerdijk
9765, Paterswolde
Drenthe, NL

About Natuurmonumenten

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten is een vereniging van ruim 730.000 leden met een gezamenlijk doel: zorgen voor natuur in Nederland.
http://natuurmonumenten.nl

More Natuurmonumenten Guides »

About Tales & Tours

Tales & Tours

Tales & Tours is the personal tourguide that fits your pocket. Guide away on iOS and Android!

Get Tales & Tours »

Guide Preview

This guide consists of 14 images 13 text items

 

You will see and learn more about the following sights & subjects:

Get the Fietsroute De Onlanden GUIDE now!


Donate & Get This Guide

or open for free in the app or get the Tales & Tours app